Shpalljet për Muzikë Dasmash në Klinë
Xhirime Dasmave & Ahenxheve
Muzikë DasmashKlinë
Xhirime me pervoj mbi 20 Vite ne Gjermani, prandaj ofroj Xhirime edhe ne Kosove prej vitit 2019