Shpalljet për Vende Pune në Prishtinë
Mekanik Industrial (Gjermani)
Mekanik Industrial (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte Mekanik Industrial. Detyrat dhe Përgjegjësitë : • Kontrolli i pajisjeve të prodhimit, duke...
Kamarier (Gjermani)
Kamarier (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte Kamarier Restoranti uno kërkon për punonjës entuziastë dhe energjik për të punuar në një mjedis...
Ndihmës në Ndërtimtari (Gjermani)
Ndihmës në Ndërtimtari (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte Ndihmës në ndërtimtari Eksperiencat : • Përvojë në ndërtimtari dhe hapje të kanaleve •...
Montues i Mobileve(Gjermani)
Montues i Mobileve(Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte Montues i Mobileve. Detyrat dhe Përgjegjesitë : • Montimi dhe vendosja e mobileve • Aktivitete të...
Murator (Gjermani)
Murator (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte Murator. Detyrat dhe Përgjegjësitë : • Pjesëmarrja në implementimin e projekteve dhe kalkulimi i...
Elektricist (Gjermani)
Elektricist (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Elektricist(Gjermani) Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte Elektricist Detyrat dhe Përgjegjesltë : • Instalimet elektrike (duke përfshirë...
Elektricist (Gjermani)
Elektricist (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Elektricist(Gjermani) Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte Elektricist Detyrat dhe Përgjegjesltë : • Instalimet elektrike (duke përfshirë...
Mekanik (Gjermani)
Mekanik (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte Mekanik. Detyrat dhe Përgjegjësltë : • Riparimi dhe montimi mekanik i prototipeve të plota bazuar në...
Mbikqyres ne Restaurant (Gjermani)
Mbikqyres ne Restaurant (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte Mbikqyres ne Restaurant. Detyrat dhe Përgjegjësitë : • Përgjegjësi e plotë për biznesin operativ...
Kopshtar (Gjermani)
Kopshtar (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte Kopshtar Detyrat dhe Përgjegjësitë : • Kryerja e detyrave të kopshtarisë në rajonin e Bern • Të...
Mekatronikë, Asistent i punëtorisë (Gjermani)
Mekatronikë, Asistent i punëtorisë (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Mekatronikë, Asistent i punëtorisë (Gjermani) Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte në Mekatronikë, Asistent i punëtorisë. Detyrat dhe...
Ngjyrosës (Gjermani)
Ngjyrosës (Gjermani)
Inxhinieri & NdërtimtariPrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte Ngjyrosës. Detyrat dhe Pergjegjesite : • Performimi dhe monitorimi i aktiviteteve të ngjyrosjes në...
Hidraulik (Gjermani)
Hidraulik (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte Hidraulik. Detyrat dhe Përgjegjësitë : • Kujdesi ndaj klientit, menaxhimi i ndërtimIt, llogaritja dhe...
Punëtor Ndërtimi (Gjermani)
Punëtor Ndërtimi (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte në Ndërtimtari. Detyrat dhe Përgjegjësitë : • Krijimi i aktiviteteve të punës dhe zbatimi i...
Zdrukthëtar (Gjermani)
Zdrukthëtar (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte Zdrukthëtar. Detyrat dhe Përgjegjësitë : • Detyra të përgjithshme në dizajnimin e brendshëm të...
Saldues (Gjermani)
Saldues (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte Saldues. Detyrat dhe Përgjegjësitë : • Do saldoni pjesë të makinave të ndryshme, pjesë metalike...
Menaxher Projekti (Gjermani)
Menaxher Projekti (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte menaxher projekti. Detyrat dhe Përgjegjesitë : • Menaxhimi i projekteve të urdhrave të klientëve dhe...
Elektricist (Gjermani)
Elektricist (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte Elektricist. Detyrat dhe Përgjegjësitë : • Testimi i asambleteve duke përdorur sisteme dhe testime...
Kopshtar (Gjermani)
Kopshtar (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte Kopshtar. Detyrat dhe Përgjegjësitë : • Kultivimi i bimëve, frutave dhe perimeve • Mirëmbajtja e...
Pastrues/e (Gjermani)
Pastrues/e (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Detyrat dhe Pergjegjesite : • Monitorimi dhe ndihma në pastrimin e përditshëm • Kontrolloni dhe lironi dhomat e pastruara • Renditja e mallrave dhe furnizimeve të ftuar • Monitorimi i...