Shpalljet për Vende Pune në Prishtinë
Industria e Riciklimit (Suedi)
Industria e Riciklimit (Suedi)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Suedia ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është sektori i industrisë së...
Inxhinieri civile (Suedi)
Inxhinieri civile (Suedi)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Suedia ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është Inxhinier Civil. Për më...
Hotelieri (Suedi)
Hotelieri (Suedi)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Hotelieri (Suedi) Suedia ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është sektori i...
Mekanik (Gjermani)
Mekanik (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Gjermania ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është Mekanik . Për më shumë...
Lyerës (Gjermani)
Lyerës (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Gjermania ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është Lyerës. Për më shumë...
Ndërtimtari (Gjermani)
Ndërtimtari (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Gjermania ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është në sektorin e...
Muratorë (Gjermani)
Muratorë (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Gjermania ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është: Muratorë . Për më shumë...
Saldues (Gjermani)
Saldues (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Gjermania ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është: Saldues. Për më shumë...
Infermier/e dhe asistues medicinal (Gjermani)
Infermier/e dhe asistues medicinal (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Gjermania ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është: Infermier/e dhe asistues...
Mjekë (Gjermani)
Mjekë (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Gjermania ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është: Mjekë të fushave të...
Pastrues (Austri)
Pastrues (Austri)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Austria ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është: Pastruese. Për më shumë...
Banakierë (Austri)
Banakierë (Austri)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Austria ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është: Banakierë. Për më shumë...
Kamarierë (Austri)
Kamarierë (Austri)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Austria ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është: Kamarier/e. Për më shumë...
Kuzhinier (Austri)
Kuzhinier (Austri)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Austria ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është: Kuzhinier. Për më shumë...
Hotelieri (Austri)
Hotelieri (Austri)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Austria ka nevojë për puntorë, sektori qe po kërkohet është sektori i Hotelierise. Për më shumë...
Ndërtimtari(Suedi)
Ndërtimtari(Suedi)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Suedia ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është: Ndërtimtari. Për më shumë...
Zdukthëtar (Suedi)
Zdukthëtar (Suedi)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Suedia ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është: Zdukthëtar. Për më shumë...
Saldues (Suedi)
Saldues (Suedi)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Suedia ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është: Saldues. Për më shumë...
Recepsionist (Suedi)
Recepsionist (Suedi)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Recepsionist (Suedi) Suedia ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është:...
Punonjës në sektorin e riciklimit (Suedi)
Punonjës në sektorin e riciklimit (Suedi)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Punonjës në sektorin e riciklimit (Suedi) Suedia ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po...