Shpalljet për Vende Pune në Prishtinë
Mekanik (Suedi)
Mekanik (Suedi)
Vende PunePrishtinë
Suedia ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është: Mekanik. Për më shumë informacione na kontaktoni në numrat tonë të telefonit : +383 49 796 777, +383 49 720 999,...
Mësues/e (Suedi)
Mësues/e (Suedi)
$3000Vende PunePrishtinë
Suedia ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është: Mësues/e. Paga është rreth 3,000€. Për më shumë informacione na kontaktoni në numrat tonë të telefonit : +383...
Kuzhinier (Suedi)
Kuzhinier (Suedi)
Vende PunePrishtinë
Suedia ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është: Kuzhinier. Paga është rreth 3,000€. Për më shumë informacione na kontaktoni në numrat tonë të telefonit : +383...
Zhvillues i Sistemeve (Suedi)
Zhvillues i Sistemeve (Suedi)
Vende PunePrishtinë
Suedia ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është: Zhvillues i Sistemeve. Paga është rreth 3,000€. Për më shumë informacione na kontaktoni në numrat tonë të...
Mjekë dhe Infermiere (Suedi)
Mjekë dhe Infermiere (Suedi)
MjekësiPrishtinë
Suedia ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është: Mjekë dhe Infermiere. Paga është rreth 3,000€. Për më shumë informacione na kontaktoni në numrat tonë të...
Menaxher i Programit (Zvicër)
Menaxher i Programit (Zvicër)
Vende PunePrishtinë
Përgjegjësitë: Përgjegjësitë: Menaxheri i programit menaxhon aktivitetet e përditshme biznesore,të cilat i paraprijnë zbatimit të një program të përgjithshëm. Paga mesatare vjetore...
Menaxher i Kompenzimeve (Zvicër)
Menaxher i Kompenzimeve (Zvicër)
Vende PunePrishtinë
Menaxher i Kompenzimeve (Zvicër) Përgjegjësitë: Menaxheri i kompenzimeve menaxhon pakot e kompenzimit të kompanisë duke zbatuar rregullat dhe standardet ligjore. Paga mesatare vjetore rreth...
Analist i Riskut (Zvicër)
Analist i Riskut (Zvicër)
Vende PunePrishtinë
Analist i Riskut (Zvicër) Përgjegjësitë: Analisti i riskut analizon kërcënimet e mundshme që mund t’i adresohen aseteve të një kompania dhe burimeve të financimit Paga mesatare vjetore...
Depoistë
Depoistë
Vende PunePrishtinë
Zvicra kërkon puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është: Depoistë Për më shumë informacione na kontaktoni në numrat tonë të telefonit : +383 49 796 777, +383 49 720 999, +383 49...
Sektori Marketing dhe Shitje (Zvicër)
Sektori Marketing dhe Shitje (Zvicër)
Vende PunePrishtinë
Zvicra kërkon puntorë, një nga sektori qe po kërkohet është sektori i marketingut dhe shitjeve Për më shumë informacione na kontaktoni në numrat tonë të telefonit : +383 49 796 777,...
Sektori i Mjekësisë (Zvicër)
Sektori i Mjekësisë (Zvicër)
MjekësiPrishtinë
Zvicra kërkon puntorë, një nga sektori qe po kërkohet është sektori i mjekësisë Për më shumë informacione na kontaktoni në numrat tonë të telefonit : +383 49 796 777, +383 49 720 999,...
Sektori i Mjekësisë (Zvicër)
Sektori i Mjekësisë (Zvicër)
MjekësiPrishtinë
Zvicra kërkon puntorë, një nga sektori qe po kërkohet është sektori i mjekësisë Për më shumë informacione na kontaktoni në numrat tonë të telefonit : +383 49 796 777, +383 49 720 999,...
Sektori i Hotelierisë (Zvicër)
Sektori i Hotelierisë (Zvicër)
Vende PunePrishtinë
Zvicra kërkon puntorë, një nga sektori qe po kërkohet është sektori i hotelierisë Për më shumë informacione na kontaktoni në numrat tonë të telefonit : +383 49 796 777, +383 49 720...
Inxhinieri Mekanike (Zvicër)
Inxhinieri Mekanike (Zvicër)
Vende PunePrishtinë
Zvicra kërkon puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është: Inxhinieri Mekanike Për më shumë informacione na kontaktoni në numrat tonë të telefonit : +383 49 796 777, +383 49 720...
Inxhinieri Mekanike (Zvicër)
Inxhinieri Mekanike (Zvicër)
Vende PunePrishtinë
Zvicra kërkon puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është: Inxhinieri Mekanike Për më shumë informacione na kontaktoni në numrat tonë të telefonit : +383 49 796 777, +383 49 720...
Kuzhinier (Zvicër)
Kuzhinier (Zvicër)
Vende PunePrishtinë
Zvicra kërkon puntorë një ndër pozitat qe po kërkohet është: Kuzhinier Për më shumë informacione na kontaktoni në numrat tonë të telefonit : +383 49 796 777, +383 49 720 999, +383 49...
Kuzhinier (Zvicër)
Kuzhinier (Zvicër)
Vende PunePrishtinë
Zvicra kërkon puntorë një ndër pozitat qe po kërkohet është: Kuzhinier Për më shumë informacione na kontaktoni në numrat tonë të telefonit : +383 49 796 777, +383 49 720 999, +383 49...
Menaxherë dhe Asistentë
Menaxherë dhe Asistentë
Vende PunePrishtinë
Zvicra kërkon punëtorë duke i pajisur me leje, një ndër pozitat qe po kërkohet është: Menaxherë dhe Asistentë Për më shumë informacione na kontaktoni në numrat tonë të telefonit :...
Teknikë i kualifikuar i zejeve të ndryshme.
Teknikë i kualifikuar i zejeve të ndryshme.
Vende PunePrishtinë
Zvicra kërkon punëtorë duke i pajisur me leje, një ndër pozitat qe po kërkohet është Teknikë i kualifikuar i zejeve të ndryshme. Për më shumë informacione na kontaktoni në numrat...
Teknikë i kualifikuar i zejeve të ndryshme.
Teknikë i kualifikuar i zejeve të ndryshme.
Vende PunePrishtinë
Zvicra kërkon punëtorë duke i pajisur me leje, një ndër pozitat qe po kërkohet është Teknikë i kualifikuar i zejeve të ndryshme. Për më shumë informacione na kontaktoni në numrat...