Shpalljet për Vende Pune
Elektricist (Gjermani)
Elektricist (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte Elektricist. Detyrat dhe Përgjegjësitë : • Testimi i asambleteve duke përdorur sisteme dhe testime...
Kopshtar (Gjermani)
Kopshtar (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte Kopshtar. Detyrat dhe Përgjegjësitë : • Kultivimi i bimëve, frutave dhe perimeve • Mirëmbajtja e...
Pastrues/e (Gjermani)
Pastrues/e (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Detyrat dhe Pergjegjesite : • Monitorimi dhe ndihma në pastrimin e përditshëm • Kontrolloni dhe lironi dhomat e pastruara • Renditja e mallrave dhe furnizimeve të ftuar • Monitorimi i...
Pastrues/e (Gjermani)
Pastrues/e (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Detyrat dhe Pergjegjesite : • Monitorimi dhe ndihma në pastrimin e përditshëm • Kontrolloni dhe lironi dhomat e pastruara • Renditja e mallrave dhe furnizimeve të ftuar • Monitorimi i...
Depoist (Gjermani)
Depoist (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte Depoist. Për më shumë informacione na kontaktoni në numrat tonë të telefonit : +383 49 796 777, +383...
Agjent i Shitjes (Gjermani)
Agjent i Shitjes (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte agjent i shitjes. Detyrat dhe Pergjegjesite : • Gjatëfazës së testimit 14-dItor të klientëve tanë...
Mirëmbajtës i Ndërtesave (Gjermani)
Mirëmbajtës i Ndërtesave (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Mirëmbajtës i Ndërtesave (Gjermani) Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte Mirëmbajtës i Ndërtesave. Detyrat dhe Përgjegjësltë : •...
Oferta online e kredisë
Oferta online e kredisë
$1Administratë & FinancaPrishtinë
Nuk ka më shqetësime për problemin tuaj. Përshëndetje, të gjithë. Për nevojat e tij specifike, jap një hua prej 3.000 € deri 25.000.000 € në çdo pozitë për të shlyer me një...
Murator(Gjermani)
Murator(Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte Murator. Detyrat dhe Përgjegjësltë : • Pjesëmarrja në implementimin e projekteve dhe kalkulimi i...
Murator(Gjermani)
Murator(Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte Murator. Detyrat dhe Përgjegjësltë : • Pjesëmarrja në implementimin e projekteve dhe kalkulimi i...
Murator(Gjermani)
Murator(Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte Murator. Detyrat dhe Përgjegjësltë : • Pjesëmarrja në implementimin e projekteve dhe kalkulimi i...
Ngjyrosës(Gjermani)
Ngjyrosës(Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte Ngjyrosës. Detyrat dhe Përgjegjësitë : • Performimi i pavarur i të gjitha aktiviteteve të mundshme...
Pastrues/e (Gjermani)
Pastrues/e (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte Pastruese. Detyrat dhe Përgjegjësitë : • Monitorimi dhe ndihma në pastrimin e përditshëm •...
Punonjës ne fermë (Gjermani)
Punonjës ne fermë (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte Fermerë. Detyrat dhe PërgjegjesItë : • Mbjellja dhe kultivimi i kulturave bujqësore sipas specifikave...
Punonjës ne fermë (Gjermani)
Punonjës ne fermë (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte Fermerë. Detyrat dhe PërgjegjesItë : • Mbjellja dhe kultivimi i kulturave bujqësore sipas specifikave...
Mirëmbajtës i Kuzhinës (Gjermani)
Mirëmbajtës i Kuzhinës (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte mirembajtes i kuzhines. Detyrat dhe Përgjegjësitë • Kontrolli i posteve të caktuara për pastërtinë...
Mekanik Industrial (Gjermani)
Mekanik Industrial (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte Mekanik Industrial. Detyrat dhe Përgjegjesitë : • Përgatitja e rendit të montimit • Mblidhni...
Elektricist (Gjermani)
Elektricist (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte Elektricist. Detyrat dhe Përgjegjësitë : • Ata merren me montimin / instalimin dhe komisionimin, si...
Administrues (Gjermani)
Administrues (Gjermani)
$3000Vende PunePrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte Administrues. Detyrat dhe PërgjegjesItë : • Mbështetje e përgjithshme administrative • Krijo dhe...
Agjent i Shitjes (Gjermani)
Agjent i Shitjes (Gjermani)
Vende PunePrishtinë
Gjermania kerkon punetor ne profesione te ndryshme, nje nga profesionet qe kerkohet eshte Agjent i Shitjes. Detyrat dhe Përgjegjësitë : • Ju e ndërtoni vetë bazën tuaj të konsumatorëve...