Shpalljet për Vende Pune
Ndërtimtari(Suedi)
Ndërtimtari(Suedi)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Suedia ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është: Ndërtimtari. Për më shumë...
Aplikoni për kredi urgjente këtu?
Aplikoni për kredi urgjente këtu?
$00Administratë & FinancaF. Kosovë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.A po kërkoni liri financiare? jeni në borxh, keni nevojë për një hua për të filluar një biznes të...
Zdukthëtar (Suedi)
Zdukthëtar (Suedi)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Suedia ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është: Zdukthëtar. Për më shumë...
Saldues (Suedi)
Saldues (Suedi)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Suedia ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është: Saldues. Për më shumë...
Recepsionist (Suedi)
Recepsionist (Suedi)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Recepsionist (Suedi) Suedia ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është:...
Punonjës në sektorin e riciklimit (Suedi)
Punonjës në sektorin e riciklimit (Suedi)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Punonjës në sektorin e riciklimit (Suedi) Suedia ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po...
Mekanik (Suedi)
Mekanik (Suedi)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Suedia ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është: Mekanik. Për më shumë...
Mësues/e (Suedi)
Mësues/e (Suedi)
$3000Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Suedia ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është: Mësues/e. Paga është rreth...
Kuzhinier (Suedi)
Kuzhinier (Suedi)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Suedia ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është: Kuzhinier. Paga është rreth...
Zhvillues i Sistemeve (Suedi)
Zhvillues i Sistemeve (Suedi)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Suedia ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është: Zhvillues i Sistemeve. Paga...
Mjekë dhe Infermiere (Suedi)
Mjekë dhe Infermiere (Suedi)
MjekësiPrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Suedia ka nevojë për puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është: Mjekë dhe Infermiere. Paga...
Menaxher i Programit (Zvicër)
Menaxher i Programit (Zvicër)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Përgjegjësitë: Përgjegjësitë: Menaxheri i programit menaxhon aktivitetet e përditshme biznesore,të...
Menaxher i Kompenzimeve (Zvicër)
Menaxher i Kompenzimeve (Zvicër)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Menaxher i Kompenzimeve (Zvicër) Përgjegjësitë: Menaxheri i kompenzimeve menaxhon pakot e kompenzimit...
Analist i Riskut (Zvicër)
Analist i Riskut (Zvicër)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Analist i Riskut (Zvicër) Përgjegjësitë: Analisti i riskut analizon kërcënimet e mundshme që mund...
Mundësi shumë e veçantë për problemet tuaja financiare
Mundësi shumë e veçantë për problemet tuaja financiare
$00Administratë & FinancaMalishevë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Përshëndetje Ju që keni pasur vështirësi në marrjen e një kredie janë zgjidhja për shqetësimet...
Depoistë
Depoistë
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Zvicra kërkon puntorë, një ndër pozitat qe po kërkohet është: Depoistë Për më shumë informacione...
Sektori Marketing dhe Shitje (Zvicër)
Sektori Marketing dhe Shitje (Zvicër)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Zvicra kërkon puntorë, një nga sektori qe po kërkohet është sektori i marketingut dhe shitjeve Për...
Sektori i Mjekësisë (Zvicër)
Sektori i Mjekësisë (Zvicër)
MjekësiPrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Zvicra kërkon puntorë, një nga sektori qe po kërkohet është sektori i mjekësisë Për më shumë...
Sektori i Mjekësisë (Zvicër)
Sektori i Mjekësisë (Zvicër)
MjekësiPrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Zvicra kërkon puntorë, një nga sektori qe po kërkohet është sektori i mjekësisë Për më shumë...
Sektori i Hotelierisë (Zvicër)
Sektori i Hotelierisë (Zvicër)
Vende PunePrishtinë
Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.Zvicra kërkon puntorë, një nga sektori qe po kërkohet është sektori i hotelierisë Për më shumë...