Udhëheqës i Kompanisë (Menaxher)

Emri Kontaktues: "Mega Auto Parts” | Qyteti: Prishtinë | Data e Publikimit: 14.11.2016

Udhëheqës i  Kompanisë (Menaxher)

Kjo shpallje është më e vjetër se 1 vit, andaj ka gjasë që të mos jetë aktive më.

Mega Auto Parts dooel

SHPALL KONKURS

Titulli i vendit të punës: Udhëheqës i Kompanisë (Menaxher)
Për degën që do të hapet në Prishtinë (Kosovë)

Përshkrimi i kompanisë:

Kompania funksionon që nga viti 1992 në Maqedoni dhe merret me importin dhe distribuimin e auto pjesëve.

Roli i Udhëheqësit të kompanisë:

• Të udhëheq kompaninë në mënyrë profesionale;
• Të komunikon rregullisht me të punësuarit dhe me klientët;
• Të përcjellë punën material dhe financiare të kompanisë;
• Identifikon rregullisht klientët e ri potencial;
• Siguron që pagesat e klientëve të bëhen me kohë;
• Sistemon të gjithë dokumentacionin dhe kontaktin përkatës nga tregu;
• Punon ngusht me të punësuarit rreth nevojave të shitjes;

Aftësitë e kërkuara:

• Të posedojë patent shofer;
• Të ketë të kryer fakultet, përparësi kanë fakultetet: Informatikë, Elektro dhe Maqineri;
• Gjuhën angleze dhe punën me kompjuter;
• Njohuri të mira komunikimi me shkrim dhe me gojë;
• Të ketë aftësi të mira organizative, koordinimi, si dhe aftësi të mira për prezantim;
• Kapacitet dhe dëshirë për të mësuar industrinë dhe teknikat e shitjes;
• Të respektojë politikat dhe procedurat e kompanisë;
• Të jetë i motivuar për të organizuar punën, të punojë në mënyrë të pavarur dhe efikase për të përmbushur afatet;
• Të jetë i/e gatshëm/e të punoj në grup;
• Përvoja e punës në pozita të ngjajshme ka përparësi;
• Të jetë i/e aftë të raportoj në kohë dhe me eficencë në lidhje me detyrat e ngarkuara.

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

Curriculum Vitae (CV-autobiografia);
Dëshmia për përgatitjen shkollore dhe profesionale;
Dëshmi për përvojën e punës;
Dëshmi nga Gjykata (me e re se 6 muaj).

Aplikacionet duhet të dërgohen jo më vonë se datë 25.11.2016

Mirëpresim të gjithë kandidatët e interesuar të cilët mund të dërgojnë aplikimin e tyre, në e-mail adresën:[email protected] Në titullin e emailit të shkruhet pozita për të cilën konkuroni.

Informacion plotësues: CV-ja duhet të përmbajë një foto të kandidatit

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur nga dokumentacioni i tyre do të njoftohen për intervistë.

“Mega Auto Parts”

Përhape fjalën: Twitter | Facebook | Email

FavoriteLoadingRuaj Shpalljen | Raporto keqpërdorim

Dërgoni Email Personit Kontaktues
Spam Test: 8 + 0 =